Lees in de interviews met de voorzitters van het pensioenfonds, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht waarom zij akkoord zijn met de collectieve waardeoverdracht van alle pensioenen naar nieuwe pensioenuitvoerders

Op 13 augustus maakten we met onderstaande nieuwsbrief bekend dat het pensioenfonds akkoord is met de collectieve waardeoverdracht (CWO) van alle pensioenen van het HP-Pensioenfonds naar nieuwe pensioenuitvoerders. Het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht zijn daar ook mee akkoord. Als DNB na kritische toetsing geen bezwaar maakt en alles volgens planning verloopt, vindt de CWO, ofwel de verhuizing van alle pensioenen, per 1 november plaats. Lees in de interviews met de voorzitters van het Verantwoordingsorgaan (zie link), de Raad van Toezicht en het pensioenfonds (zie link) hoe zij tot die besluitvorming zijn gekomen en wat voor hen de principiële besluitvormingscriteria waren. Ook de voorzitter van de werkgroep komt aan het woord. Hij geeft een toelichting op de opzet en uitvoering van dit voor iedereen zo belangrijke project.

 

Publicatiedatum: 13 augustus 2021