Publicatiedatum: 28 januari 2021

Veranderingen op komst

HPE, HPI en DXC hebben gezamenlijk de uitvoeringsovereenkomst met HP Pensioenfonds opgezegd. Zij hebben Pensioenfonds HP verzocht om mee te werken aan het overdragen van alle pensioenen. De komende tijd informeren we u over wat er gaat veranderen en wat dit voor u betekent.

Een verhuizing van uw pensioen

De wens van de werkgevers is om het pensioen uit de middelloonregeling onder te brengen bij Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (CB APF) en het pensioen uit de premieregeling over te zetten naar ABN AMRO PPI (voor HPI en HPE) en naar BeFrank PPI voor DXC. Het verhuizen van de pensioenen wordt een Collectieve Waardeoverdracht genoemd. Nu het duidelijk is wat de wensen van de werkgevers zijn, kan HP Pensioenfonds starten met het onderzoek naar de gevolgen van een collectieve waardeoverdracht voor u als (gewezen) deelnemer en pensioengerechtigde indien HP Pensioenfonds de pensioenen overdraagt aan de nieuwe uitvoerders.

Zorgvuldigheid voorop!

Het is natuurlijk belangrijk dat de verandering heel zorgvuldig gebeurt. Daarom start het pensioenfonds met een eigen onderzoek naar de gevolgen van het overdragen van de pensioenen naar een andere partij. De Nederlandsche Bank heeft hier strikte regels voor én moet de collectieve waardeoverdracht ook goedkeuren. Daarnaast geeft het Verantwoordingsorgaan advies en moet ook de Raad van Toezicht van het pensioenfonds goedkeuring geven. In het eerste kwartaal van 2021 zal het pensioenfonds bezig zijn met dit onderzoek.

Wat betekent dit voor u?

Op dit moment verandert er nog niets. HP Pensioenfonds regelt nog steeds uw pensioen. Als HPPF besluit de opgebouwde pensioenen en kapitalen over te dragen, is dit pas op zijn vroegst ná de zomer. We zullen u regelmatig informeren over de stand van zaken. Wilt u een melding in uw emailbox ontvangen als er nieuws is? Laat dan uw e-mailadres achter.