Regelmatig publiceert HP Pensioenfonds een interview. Hieronder vindt u een overzicht. 
 

19 mei 2020 - Interview Ton de Visser

In de interviews van ons HP-pensioenfonds komen jongeren en ouderen aan het woord, deelnemers, gepensioneerden, gewezen deelnemers, adviseurs…. Dit keer is het Ton de Visser.
Hij is als uitvoerder van de pensioenregeling natuurlijk erg nauw betrokken bij ons pensioenfonds. Als pensioenexpert benadrukt hij dat het belangrijk is om zicht te hebben op je pensioen, na te gaan of dat voldoende is en of je extra maatregelen zou moeten nemen. Hij spoort je aan om dat te doen met de tools die we daarvoor bieden. 

Het interview vond overigens plaats vóórdat het Corona-virus uitbrak en hebben we het daarna even aangehouden. 

We bieden het nu graag alsnog aan mét aanvullende vragen en antwoorden hoe de uitvoerder van ons pensioenfonds ervoor zorgt dat onze pensioenen ook bij crises en calamiteiten goed worden geadministreerd en elke maand tijdig worden overgemaakt.

- Marcel Lasonder, Voorzitter

Lees hier het interview met Ton de Visser. - door Herman Mandemakers -

 

24 juli 2019 - Interview Otto van 't Hof

‘Voorop staat dat de deelnemers en gepensioneerden bij een afsplitsing van het pensioenfonds er niet op achteruit gaan' aldus Otto van 't Hof. Hij werkte vanaf 2011 tot 1 september 2017 bij HP Pensioenfonds. De OR vroeg hem deel te nemen aan het bestuur nadat hij op 63-jarige leeftijd met pensioen ging. Wat zijn persoonlijke pensioenplannen zijn en waarom hij eerder gestopt is, lees je in het interview van Herman Mandemakers. 

Lees hier het interview met Otto van ’t Hof. - door Herman Mandemakers -

 

24 juli 2019 - Rita van Ewijk

Rita van Ewijk werkt sinds november 2018 als beroepshalve bestuurslid bij HP Pensioenfonds. 'Als bestuur krijg je enorm veel vertrouwen van deelnemers. Mede daarom ben je het aan de deelnemers en gepensioneerden verplicht dat je alle mogelijke pensioenrisico's kent.' Hoe Rita 'in control' blijft van alle mogelijke risico's en hoe zij kijkt naar haar eigen pensioen lees je terug in het interview.

Lees hier het interview met Rita van Ewijk. - door Herman Mandemakers -

 

18 maart 2019 - Interview Gábor Menkes

Ons pensioenfonds is er niet alleen voor jong en oud of alleen voor actieve deelnemers en gepensioneerden. Het is er nadrukkelijk ook voor oud-werknemers van HP die hun opgebouwde pensioenkapitaal niet hebben overgedragen, maar hun pensioen bij het HP-Pensioenfonds hebben laten ‘staan’.

Daarom hebben we deze keer een oud-collega, Gábor Menkes, gevraagd zijn mening te geven over pensioen. Met alle ruimte voor kritische vragen of opmerkingen. De zaken vanuit het pensioenfonds niet mooier of negatiever voorstellend dan ze zijn. Daar schiet niemand iets mee op.

De ontwikkelingen voor pensioenfondsen blijven inmiddels uitdagend. Des te belangrijk om goed inzicht te hebben in de mate waarin pensioenfondsen daaraan iets kunnen doen. Gábor geeft dat knap aan in het interview. Dat is daarmee niet alleen interessant voor alle oud-collega’s, maar ook voor alle deelnemers en gepensioneerden.

Lees hier het interview.

 

13 november 2018 - Interview Menno van der Horst

In de nieuwsbrief van november een interview met Menno van der Horst (27) van DXC. Hij is naar eigen zeggen: "Blij met pensioen". Dat lijkt een uitspraak van iemand die al van zijn of haar pensioen en vrije tijd geniet, maar dat is het dit keer niet. In deze nieuwsbrief vertelt Menno van der Horst dat hij blij is dat hij automatisch pensioen opbouwt en dat hij dat belangrijk vindt.

Dat is best bijzonder omdat ons pensioenfonds - net als alle andere pensioenfondsen - te maken heeft met langdurige uitdagingen. Zoals de aanhoudend lage rente en de ontwikkeling dat we gemiddeld steeds ouder worden. Dat raakt de pensioenen van zowel jong als oud. Binnen, maar ook buiten pensioenfondsen.

Ouderen kunnen daarover meepraten, maar jongeren ook. Menno doet dat in het interview en vertelt daarin over zijn bewuste keuzes. Ondanks alle uitdagingen…, niets doen is geen optie. Daarom zetten we ons met z’n allen in voor een zo goed mogelijk pensioen. Voor jong en oud. Zowel voor nu als voor de langere termijn.

Lees hier het interview. 

 

20 maart 2018 - Dubbelinterview met Hans van den Hatert en Anton den Hartogh 

In dit dubbelinterview komen dit keer twéé pensioenspecialisten aan het woord. De actuaris die ons pensioenfonds ruim 25 jaar heeft geadviseerd, Hans van den Hatert, maar ook zijn opvolger Anton den Hartogh. Zij gaan in op de vragen die zowel voor jongeren als voor ouderen belangrijk en boeiend zijn. Zoals: ‘Heeft het pensioenfonds voldoende vermogen als ik straks met pensioen ga? Hoe staan we er nu voor, en is er zicht op dat de pensioenuitkeringen weer volledig worden geïndexeerd?’ In het interview komt ook het principe van ‘Prudent Person’ aan de orde: verantwoord beleggen in het belang van de deelnemers en gepensioneerden. Een principe dat wettelijk is vastgelegd. Pensioen is overigens bij uitstek aan heel veel regels en wettelijke bepalingen gehouden.  Dat gaat zover dat het besturen van een pensioenfonds in de loop van de jaren beslist niet makkelijker is geworden. Dat bestuursleden zich daarvoor vrijwillig willen inzetten, is mede te danken aan de professionele ondersteuning van de adviseurs van ons pensioenfonds. Zoals Hans, die nu met pensioen gaat en Anton die hem opvolgt. Zoals al gezegd, dankzij de actualiteit en de concrete pensioenvragen een boeiend interview voor jong en oud! 

Lees hier het interview. 

 

17 mei 2017 - Interview Marcel Lasonder

Je werkt bij HPI of HPE. Voor je pensioen maakt dat geen verschil, want beide ondernemingen hebben vooralsnog dezelfde pensioenregelingen en hetzelfde pensioenfonds.’ Mogelijk verandert dat in de toekomst, maar ook dan staat het belang van alle deelnemers en gepensioneerden op de eerste plaats’, benadrukt Marcel Lasonder, voorzitter van de Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland.

Lees hier het interview. 
 

3 januari 2017 - Interview Koos van der Straaten

Bouw je nog maar net pensioen op, doe je dat al wat langer of geniet je intussen al van je pensioen? Lees dan beslist hoe zorgvuldig je pensioen bij HP geregeld is. Koos van der Straaten vertelt in een interview hoe het Verantwoordingsorgaan (VO) van het HP-Pensioenfonds het bestuur daarbij scherp houdt. Zo hoort het ook. Kritische feedback geven aan het bestuur en toezien op een evenwichtige belangenbehartiging is de taak van een VO. Karakteristiek voor het Verantwoordingsorgaan van ons pensioenfonds is in elk geval dat dit met een zeer grondige kennis van pensioenzaken en sterk analytisch gebeurt. Zo nodig met een stevige discussie, maar altijd met een positief kritische houding. Hierdoor levert het Verantwoordingsorgaan van het HP pensioenfonds een grote positieve bijdrage aan de kwaliteit van ons pensioenfonds en daar hebben we allemaal absoluut voordeel van!

Lees hier het interview. 
 

21 december 2017 - Interview Frits Nolet en Ids Sijbrandij

Dit is een dubbelinterview met twee pas gepensioneerden: Frits Nolet, die tot oktober 2006 bij HP werkte en Ids Sijbrandij die in mei van dit jaar zijn carrière afsloot. Beiden zijn actief betrokken geweest bij het pensioenfonds en beiden zijn nog altijd HP-ers in hart en nieren. Zij vertellen hoe het is om met pensioen te gaan en hoe belangrijk het is om je daarop tijdig voor te bereiden. Zowel in financieel als persoonlijk opzicht.

Lees hier het interview. 
 

13 september 2016 - Interview John Sutherland

Graag breng ik het interview met John Sutherland onder ieders aandacht. Daarin komt namelijk het beleggingsbeleid van ons pensioenfonds aan de orde. Met alle uitdagingen die beleggen op dit moment met zich meebrengt: ondanks de extreem lage rente toch een zo goed mogelijk rendement behalen. Rekening houdend met de beleggingsrisico´s, omdat het gaat om de pensioenen van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Het gaat dus ook om jouw pensioen. 

Als je naar aanleiding daarvan vragen hebt, we beantwoorden die graag!
Lees hier het interview. 
 

12 mei 2016 - Interview Henk Splint en Gerard van Zelst

De HP Pensioenregelingen worden door het bestuur van ons pensioenfonds uitgevoerd. Daarbij moet het bestuur niet alleen rekening houden met wet- en regelgeving, maar uiteraard ook met de financiële situatie van ons pensioenfonds. 

Oud bestuursleden Henk Splint en Gerard van Zelst vertellen in een interview over hun werk voor het pensioenfonds. Over de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, waaronder de fusie met het EDS-pensioenfonds, over de lage rente en de beperkte indexatiemogelijkheden, maar ook dat zij het werk als bestuurslid zullen missen. 

Een interview dat je beslist moet lezen omdat ons pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde is en omdat dat ook na je actieve loopbaan een belangrijk deel van je inkomen kan vormen.
Henk en Gerard, mede namens alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden, maar ook namens HP, bedankt voor jullie enorme inzet en belangrijke bijdrage voor ons pensioenfonds!

Lees hier het interview