Regelmatig publiceert HP Pensioenfonds een interview. Hieronder vindt u een overzicht. 
 

17 mei 2017 - Interview Marcel Lasonder

Je werkt bij HPI of HPE. Voor je pensioen maakt dat geen verschil, want beide ondernemingen hebben vooralsnog dezelfde pensioenregelingen en hetzelfde pensioenfonds.’ Mogelijk verandert dat in de toekomst, maar ook dan staat het belang van alle deelnemers en gepensioneerden op de eerste plaats’, benadrukt Marcel Lasonder, voorzitter van de Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland.

Lees hier het interview. 
 

3 januari 2017 - Interview Koos van der Straaten

Bouw je nog maar net pensioen op, doe je dat al wat langer of geniet je intussen al van je pensioen? Lees dan beslist hoe zorgvuldig je pensioen bij HP geregeld is. Koos van der Straaten vertelt in een interview hoe het Verantwoordingsorgaan (VO) van het HP-Pensioenfonds het bestuur daarbij scherp houdt. Zo hoort het ook. Kritische feedback geven aan het bestuur en toezien op een evenwichtige belangenbehartiging is de taak van een VO. Karakteristiek voor het Verantwoordingsorgaan van ons pensioenfonds is in elk geval dat dit met een zeer grondige kennis van pensioenzaken en sterk analytisch gebeurt. Zo nodig met een stevige discussie, maar altijd met een positief kritische houding. Hierdoor levert het Verantwoordingsorgaan van het HP pensioenfonds een grote positieve bijdrage aan de kwaliteit van ons pensioenfonds en daar hebben we allemaal absoluut voordeel van!

Lees hier het interview. 
 

13 september 2016 - Interview John Sutherland

Graag breng ik het interview met John Sutherland onder ieders aandacht. Daarin komt namelijk het beleggingsbeleid van ons pensioenfonds aan de orde. Met alle uitdagingen die beleggen op dit moment met zich meebrengt: ondanks de extreem lage rente toch een zo goed mogelijk rendement behalen. Rekening houdend met de beleggingsrisico´s, omdat het gaat om de pensioenen van alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Het gaat dus ook om jouw pensioen. 

Als je naar aanleiding daarvan vragen hebt, we beantwoorden die graag!
Lees hier het interview. 
 

12 mei 2016 - Interview Henk Splint en Gerard van Zelst

De HP Pensioenregelingen worden door het bestuur van ons pensioenfonds uitgevoerd. Daarbij moet het bestuur niet alleen rekening houden met wet- en regelgeving, maar uiteraard ook met de financiële situatie van ons pensioenfonds. 

Oud bestuursleden Henk Splint en Gerard van Zelst vertellen in een interview over hun werk voor het pensioenfonds. Over de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, waaronder de fusie met het EDS-pensioenfonds, over de lage rente en de beperkte indexatiemogelijkheden, maar ook dat zij het werk als bestuurslid zullen missen. 

Een interview dat je beslist moet lezen omdat ons pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde is en omdat dat ook na je actieve loopbaan een belangrijk deel van je inkomen kan vormen.
Henk en Gerard, mede namens alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden, maar ook namens HP, bedankt voor jullie enorme inzet en belangrijke bijdrage voor ons pensioenfonds!

Lees hier het interview