Hier vind je meer informatie over de kandidaatstelling en de eisen die er aan kandidaten worden gesteld (het profiel).