03

jul

Bestuurswijziging (2020)

Bestuurswijziging

Op 30 juni jongstleden eindigden de zittingstermijnen van Simon Dijkhuizen en Marcel Lasonder in het bestuur van ons pensioenfonds. Simon was 12 jaar namens de gepensioneerden bestuurslid en lid van verschillende commissies. Tevens fungeerde hij vele jaren als vice-voorzitter. Ook Marcel Lasonder heeft een periode van 12 jaren als werkgeverslid deel uitgemaakt van het bestuur, waarvan vele jaren als voorzitter. Het bestuur heeft hen in hun laatste bestuursvergadering op 26 juni 2020 (via beeldbellen), bedankt voor hun langdurige inspanningen en neemt later dit jaar nog op gepaste wijze afscheid.

 

In het informatiebulletin van juni 2020 heeft u kunnen lezen dat Koos van der Straaten namens de werkgever de opvolger is van Marcel Lasonder in het bestuur. In een extra vergadering op 1 juli 2020 heeft het bestuur Koos tevens tot voorzitter van ons pensioenfonds gekozen en Rob Korevaar benoemd tot nieuwe vice-voorzitter.

Ids Sibrandij is door de gepensioneerden begin dit jaar gekozen als opvolger van Simon Dijkhuizen en thans nog aspirant bestuurslid. De Nederlandsche Bank moet de voorgenomen benoeming van Ids tot bestuurslid nog goedkeuren.