19

mei

Dekkingsgraad april (2020)

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas.

Dekkingsgraad van Pensioenfonds HP

  • De voorlopige dekkingsgraad ultimo april 2020 is vastgesteld op 100,3%.
  • De beleidsdekkingsgraad (12-mnds gemiddelde) is berekend op 105,9(was eind maart 106,8%).

Toelichting:
De dekkingsgraad is hiermee 2,8%-punt gestegen ten opzichte van het cijfer van maart 2020 (97,5%).

De beleidsdekkingsgraad (12-mnds gemiddelde) is berekend op 106,8% (was eind maart 106,8%).  Pensioenfonds HP heeft eind maart 2019 een herstelplan ingediend bij DNB. Dit plan moet ervoor zorgen dat de vereiste beleidsdekkingsgraad van 117% binnen 10 jaar behaald wordt. Op basis van de verwachtingen in het herstelplan 2019 zal de vereiste beleidsdekkingsgraad van 117% eind 2022 weer worden behaald.