13

sep

Dekkingsgraad augustus 2019 (2019)

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas.

Dekkingsgraad van Pensioenfonds HP

•    De voorlopige beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds HP ultimo augustus 2019 is 104,2%.
•    De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds HP is eind juli 110,2%

Toelichting:
De actuele dekkingsgraad is hiermee 3,4%-punt gedaald ten opzichte van het cijfer van juli 2019 (107,6%). Dit is een combinatie van een gedaalde rente en een stijging door het behaalde rendement en de uitkeringen.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden) ligt met 109,4% (was eind juli 110,2%) ruim boven de minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad van 104%. Pensioenfonds HP heeft eind maart 2019 een herstelplan ingediend bij DNB. Dit plan moet ervoor zorgen dat de vereiste beleidsdekkingsgraad van 117% binnen 10 jaar behaald wordt. Op basis van de verwachtingen in het herstelplan 2019 zal de vereiste beleidsdekkingsgraad van 117% eind 2022 weer worden behaald.