14

jan

Dekkingsgraad december (2020)

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas.

Dekkingsgraad van Pensioenfonds HP

  • De voorlopige dekkingsgraad ultimo december 2019 is vastgesteld op 110,1%.
  • De beleidsdekkingsgraad (12-mnds gemiddelde) is berekend op 108,5(was eind november 108,4%).

Toelichting:
De dekkingsgraad is hiermee 1,8%-punt gestegen ten opzichte van het cijfer van november 2019 (108,3%).

De beleidsdekkingsgraad (12-mnds gemiddelde) is berekend op 108,5% (was eind november 108,4%).  Pensioenfonds HP heeft eind maart 2019 een herstelplan ingediend bij DNB. Dit plan moet ervoor zorgen dat de vereiste beleidsdekkingsgraad van 117% binnen 10 jaar behaald wordt. Op basis van de verwachtingen in het herstelplan 2019 zal de vereiste beleidsdekkingsgraad van 117% eind 2022 weer worden behaald.