12

mrt

Dekkingsgraad februari 2021 (2021)

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas.

Dekkingsgraad van Pensioenfonds HP

  • De voorlopige dekkingsgraad ultimo februari 2021 is vastgesteld op 115,3% (was eind januari 112,8%).
  • De beleidsdekkingsgraad (12-mnds gemiddelde) is ultimo februari 2021 berekend op 105,9(was eind januari 104,9%).

Toelichting:
De dekkingsgraad is hiermee 2,5%-punt gestegen ten opzichte van het cijfer van januari 2021 (112,8%).

Pensioenfonds HP heeft eind maart 2019 een herstelplan ingediend bij DNB. Dit plan moet ervoor zorgen dat de vereiste beleidsdekkingsgraad van 117% binnen 10 jaar behaald wordt. Op basis van de verwachtingen in het herstelplan 2019 zal de vereiste beleidsdekkingsgraad van 117% eind 2022 weer worden behaald.