14

jun

Dekkingsgraad mei 2019 (2019)

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas.
 

Dekkingsgraad van Pensioenfonds HP

•    De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds HP is eind mei 111,0%.
•    De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds HP is eind mei 108,2%.

Toelichting:
De actuele dekkingsgraad is hiermee 2,7%-punt gedaald ten opzichte van het cijfer van april 2019 (110,9%). Dit is met name een gevolg van een daling van de rente.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden) ligt met 111,0% ruim boven de minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad van 104%. Pensioenfonds HP heeft eind maart 2019 een nieuw herstelplan ingediend bij DNB. Dit plan moet ervoor zorgen dat de vereiste beleidsdekkingsgraad van 117% binnen 10 jaar behaald wordt. Op basis van de verwachtingen in het herstelplan 2019 zal de vereiste beleidsdekkingsgraad van 117% eind 2022 weer worden behaald.