11

nov

Dekkingsgraad oktober 2020 (2020)

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas.

Dekkingsgraad van Pensioenfonds HP

  • De voorlopige dekkingsgraad ultimo oktober 2020 is vastgesteld op 103,9% (was eind september 104,8%).
  • De beleidsdekkingsgraad (12-mnds gemiddelde) is ultimo oktober berekend op 104,3(was eind september 104,6%).

Toelichting:
De dekkingsgraad is hiermee 0,9%- punt gedaald ten opzichte van het cijfer van september 2020 (104,8%).

Pensioenfonds HP heeft eind maart 2019 een herstelplan ingediend bij DNB. Dit plan moet ervoor zorgen dat de vereiste beleidsdekkingsgraad van 117% binnen 10 jaar behaald wordt. Op basis van de verwachtingen in het herstelplan 2019 zal de vereiste beleidsdekkingsgraad van 117% eind 2022 weer worden behaald.