19

nov

Dekkingsgraad oktober 2021 (2021)

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas.

Dekkingsgraad van Pensioenfonds HP

  • De voorlopige einddekkingsgraad ultimo oktober 2021 is vastgesteld op 121,5% (was eind september 120,6%).
  • De beleidsdekkingsgraad (12-mnds gemiddelde) is ultimo oktober 2021 berekend op 117,4(was eind september 115,9%).

Toelichting:
De dekkingsgraad is hiermee 0,9%-punt gestegen ten opzichte van het cijfer van september 2021 (120,6%).