11

okt

Dekkingsgraad september (2019)

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas.

Dekkingsgraad van Pensioenfonds HP

  • De voorlopige dekkingsgraad van Pensioenfonds HP ultimo september 2019 is 105,9%.
  • De beleidsdekkingsgraad (12-mnds gemiddelde) is berekend op 108,8(was eind augustus 109,4%).

Toelichting:
De dekkingsgraad is hiermee 1,7%-punt gestegen ten opzichte van het cijfer van augustus 2019 (104,2%). 

De beleidsdekkingsgraad (12-mnds gemiddelde) is berekend op 108,8(was eind augustus 109,4%). Pensioenfonds HP heeft eind maart 2019 een herstelplan ingediend bij DNB. Dit plan moet ervoor zorgen dat de vereiste beleidsdekkingsgraad van 117% binnen 10 jaar behaald wordt. Op basis van de verwachtingen in het herstelplan 2019 zal de vereiste beleidsdekkingsgraad van 117% eind 2022 weer worden behaald.