20

mrt

Dubbelinterview met Hans van den Hatert en Anton den Hartogh (2018)

In dit dubbelinterview komen dit keer twéé pensioenspecialisten aan het woord. De actuaris die ons pensioenfonds ruim 25 jaar heeft geadviseerd, Hans van den Hatert, maar ook zijn opvolger Anton den Hartogh.

Zij gaan in op de vragen die zowel voor jongeren als voor ouderen belangrijk en boeiend zijn. Zoals: ‘Heeft het pensioenfonds voldoende vermogen als ik straks met pensioen ga? Hoe staan we er nu voor, en is er zicht op dat de pensioenuitkeringen weer volledig worden geïndexeerd?’ In het interview komt ook het principe van ‘Prudent Person’ aan de orde: verantwoord beleggen in het belang van de deelnemers en gepensioneerden. Een principe dat wettelijk is vastgelegd. Pensioen is overigens bij uitstek aan heel veel regels en wettelijke bepalingen gehouden.  Dat gaat zover dat het besturen van een pensioenfonds in de loop van de jaren beslist niet makkelijker is geworden. Dat bestuursleden zich daarvoor vrijwillig willen inzetten, is mede te danken aan de professionele ondersteuning van de adviseurs van ons pensioenfonds. Zoals Hans, die nu met pensioen gaat en Anton die hem opvolgt. Zoals al gezegd, dankzij de actualiteit en de concrete pensioenvragen een boeiend interview voor jong en oud! 

Lees hier het interview. 

Marcel Lasonder, 

Voorzitter 
Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland