01

jul

Hans Suijs stopt als lid VO (2021)

Per 1 juli 2021 heeft Hans Suijs zijn lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan beëindigd.
Hans is vele jaren zeer actief voor het HP Pensioenfonds geweest. Na zijn pensionering in 2001, werd Hans lid van de Deelnemersraad en later van het Verantwoordingsorgaan van het HP Pensioenfonds.

Wijzigingen in de pensioenwet, de gevolgen van de kredietcrisis of de indexatie-ambitie van het fonds; het zijn slechts enkele onderwerpen die de afgelopen jaren speelden en waar Hans zich niet onbetuigd heeft getoond. Bevlogenheid, inzet en gedetailleerde dossierkennis typeren Hans. In het licht van de ambitie van het HP Pensioenfonds om tot liquidatie en een CWO te komen, is er een discussie met het bestuur van het HP Pensioenfonds ontstaan over duidingen in het indexatiebeleid. De uitkomsten van deze discussie hebben Hans doen besluiten zijn VO-lidmaatschap te beëindigen. Hoewel wij het besluit van Hans ten zeerste betreuren en zijn verdere inbreng in de besluitvorming van de voorgenomen CWO zullen missen, respecteren wij uiteraard zijn besluit.

De leden van de Raad van Toezicht, het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan bedanken Hans voor zijn enorme inzet en betrokkenheid. Wij wensen Hans alle goeds en nog vele mooie (pensioen)jaren.