11

feb

Herinnering bestuursverkiezing Stichting Pensioenfonds Hewlett Packard (HPPF) (2020)

Ongeveer een week geleden heeft u een brief van ons ontvangen met informatie over het stemmen op een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het bestuur van HPPF.

Stand van zaken

Inmiddels staat de online verkiezing een week open en hebben 436 personen hun stem uitgebracht. Dat is een opkomstpercentage van 18 %.

Als u al gestemd heeft, dank daarvoor!

Mocht u nog niet gestemd hebben, dan vragen we u vriendelijk dat alsnog te doen. Het is van belang dat de samenstelling van het nieuwe bestuur een goede afspiegeling is van de pensioengerechtigde deelnemers.

Stemmen

Via https://hppf.digitaleverkiezing.nl/login kunt u inloggen. Uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord vindt u in de reeds toegestuurde brief. U heeft tot en met zondag 16 februari 23.59 uur de tijd om uw stem uit te brengen.

Uitslag

De uitslag van de online verkiezing wordt woensdag 4 maart bekend gemaakt op de volgende website: www.hp-pensioenfonds.nl/verkiezingen.

Bij voorbaat dank voor uw inbreng.