20

mrt

Het Coronavirus raakt ook uw pensioenfonds (2020)

Het zijn onrustige en onduidelijke tijden door het coronavirus. Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland informeert u over de maatregelen die genomen zijn om de uitvoering van de pensioenregelingen te waarborgen: de pensioenen moeten immers op tijd worden uitbetaald! Deze maatregelen richten zich op financiële en niet-financiële zaken. Het bestuur laat zich bij haar besluiten leiden door de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de toezichthouder De Nederlandsche Bank.

Financiële zaken

De dekkingsgraad van ons pensioenfonds is de afgelopen maand fors gedaald, net zoals bij vele andere pensioenfondsen in Nederland. Aan de gevolgen van de dalende aandelenkoersen kan het pensioenfonds op dit moment niet veel doen.

Het pensioenfonds is een lange termijnbelegger waarbij het bestuur periodiek beoordeelt hoe de beleggingen ervoor staan ten opzichte van het beleggingsbeleid. Op dit moment geeft de coronacrisis geen aanleiding om het beleggingsbeleid voor de toekomst aan te passen. Wel kijkt het bestuur of aanvullende acties nodig zijn door de ontwikkelingen op de beurs.

Niet-financiële zaken

Niet alleen de financiële zaken worden door het bestuur extra in de gaten gehouden, ook de niet-financiële zaken krijgen extra aandacht. Hieronder vallen diensten zoals het vermogensbeheer, het pensioenbeheer en de bestuursondersteuning. Het is ook belangrijk dat het bestuur besluiten kan blijven nemen.

Uitbesteding van diensten

Ook in deze bijzondere tijd moet de dienstverlening van het pensioenfonds op peil blijven. De pensioenuitkeringen moeten op tijd worden gedaan en de telefoon beantwoord wanneer een deelnemer een vraag heeft. Besluit het bestuur alsnog tot aanpassingen in de beleggingen dan moeten deze wel kunnen worden uitgevoerd.

Het pensioenfonds heeft veel processen uitbesteed aan andere bedrijven. Daarom controleren we bij deze organisaties welke acties zij ondernemen om de continuïteit van hun dienstverlening aan ons te garanderen. Zoals de meeste bedrijven in Nederland hebben onze partners aangegeven dat de meerderheid van de medewerkers de mogelijkheid heeft om thuis te werken en dat ook doet. Daarnaast zijn cruciale teams opgesplitst, zodat de processen niet stilvallen op het moment dat een deel van het team ziek wordt. Het bestuur blijft de ontwikkelingen bij de uitbestedingspartijen volgen.

Besturen

Het pensioenfonds moet als geheel blijven functioneren, zowel operationeel als bestuurlijk. Het bestuur, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan worden hierbij ondersteund door een Bestuursbureau.

Voor de komende periode zijn alle bijeenkomsten die het pensioenfonds op de planning heeft staan omgezet naar online vergaderen. Hierdoor kan het noodzakelijke overleg doorgaan.  De bestuursleden hebben afgesproken elkaar te vervangen in geval van ziekte zodat er altijd besluitvorming mogelijk is.