06

jan

Indexatie per 1 januari 2020 (2020)

Het bestuur heeft tijdens de vergadering van 9 december 2019 besloten om per 1 januari 2020 geen voorwaardelijke toeslag toe te kennen.

Om een toeslag te mogen verlenen zijn er regels vastgesteld:

  • Het pensioenfonds mag de pensioenen gedeeltelijk indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 109,3%. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 119,3% kunnen de pensioenen volledig worden geïndexeerd
  • Een in een bepaald jaar toe te kennen toeslag moet naar verwachting uit de beschikbare middelen ook in de toekomst gerealiseerd kunnen worden
  • De peildatum die HPPF hanteert is 30 november.

HPPF gebruikt als basis voor een toeslag de consumentenprijsindex (CPI alle huishoudens, afgeleide reeks). Het verschil tussen de CPI van de maand oktober van het voorafgaande jaar en de CPI van de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar wordt gebruikt voor de berekening van een eventueel toeslag percentage. Dit verschil bedraagt voor een berekening van een toeslag voor 2020 1,73%.

Op 31 oktober 2019 was de beleidsdekkingsgraad 108,6% en ligt dus lager dan de genoemde ondergrens van 109,3%. Conform de regels betekent dit dat er per 1 januari 2020 geen voorwaardelijke toeslag gegeven kan worden.

Het bestuur heeft daarom tijdens de vergadering van 9 december 2019 besloten om per 1 januari 2020 geen voorwaardelijke toeslag toe te kennen.

Normaliter wordt het besluit omtrent de hoogte van de fondstoeslag genomen op basis van de beleidsdekkingsgraad eind november. Op 9 december 2019 was dit cijfer nog niet bekend, maar er kon aangenomen worden dat de beleidsdekkingsgraad eind november 2019 lager zou uitvallen dan de beleidsdekkingsgraad eind oktober 2019. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over de afgelopen 12 maanden. Er valt in dit geval een relatief goede maand uit de bepaling van de beleidsdekkingsgraad (november 2018) en er komt een minder goede maand voor terug (november 2019). De beleidsdekkingsgraad eind november 2019 is uiteindelijk uitgekomen op 108,4%, dus het op 9 december 2019 genomen besluit hoeft niet te worden aangepast.