17

dec

Indexatie per 1 januari 2019 (2018)

Met ingang van 1 januari 2019 wordt er een toeslag (indexatie) toegekend

Om een toeslag te mogen verlenen zijn er regels vastgesteld:

  • Het pensioenfonds mag de pensioenen gedeeltelijk indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 109,2%. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 120,9% mogen de pensioenen volledig worden geïndexeerd
  • Een in een bepaald jaar toe te kennen toeslag moet naar verwachting uit de beschikbare middelen ook in de toekomst gerealiseerd kunnen worden
  • De peildatum die HPPF hanteert is 30 november

HPPF gebruikt als basis voor een toeslag de consumentenprijsindex (CPI alle huishoudens, afgeleide reeks). Het verschil tussen de CPI van de maand oktober van het voorafgaande jaar en de CPI van de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar wordt gebruikt voor de berekening van een eventueel toeslag percentage. Dit verschil bedraagt voor een berekening van een toeslag voor 2019 1,68%.

Op 30 november 2018 was de beleidsdekkingsgraad 112,7%.

Conform de toekomst bestendig indexeren regels kan het beschikbare vermogen (het vermogen boven de ondergrens van 109,2%) aangewend worden voor een toekomstbestendige indexatie. Hieruit volgt dat het beschikbare vermogen voldoende groot is om 32% van de beoogde fondstoeslag toe te kennen. Dit komt neer op 32% van 1,68%, oftewel 0,54%. 

Het bestuur heeft daarom tijdens de vergadering van 14 december besloten om per 1 januari 2019 een toeslag toe te kennen van 0,54%.

Voor de deelnemers afkomstig van EPF wordt per 1 januari 2019 een toeslag over de opgebouwde aanspraken van vóór 2014 toegekend van 0,67%. Dit verschil wordt veroorzaakt door het feit dat het EPF  een iets andere CPI gebruikte voor de toeslagberekening.

Voor de actieve deelnemers, de werknemers bij HP Inc, HPE en DXC zijn aanvullende toeslagen A, B C en D van toepassing op basis van de afspraken tussen werknemers en werkgevers. Hieronder ziet u in de tabel wat er van toepassing is. 

 

Toeslagen per 1 januari 2019 Groep in %

 

Aanspraken opgebouwd tot 31 dec 2013

 

Aanspraken opgebouwd vanaf 1 jan 2014

 

 

 

HPPF actief

0,54

0,54

 

Toeslag A

1,46

-

 

Toeslag C

-

1,46

 

Toeslag D

-

0,00

 

HPPF actief TOTAAL

2,00

2,00

 

 

 

 

 

Voormalig EPF actief

0,67

0,54

 

Toeslag B

0,66

-

 

Toeslag C

-

1,46

 

Toeslag D

-

0,00

 

Voormalig EPF actief TOTAAL

1,33

2,00