29

apr

Informatiebulletin april (2020)

In dit Informatiebulletin onder andere drie onderwerpen waarover we u graag willen informeren.

1.Ontwikkelingen bij de aangesloten werkgevers.

2. Bestuurswijzigingen.

3. Resultaten van de Asset Liability Management (ALM) studie en risicohouding basisregeling 

 

De nieuwsberichten op tv en in de kranten staan vol over de effecten die het Coronavirus heeft op onze maatschappij en de economie. 

Uiteraard denken wij bij het pensioenfonds ook na over mogelijke gevolgen.  

Eén van de belangrijkste prioriteiten: er voor zorgen dat de betaling van de pensioenen doorloopt. 

Daarom hebben we samen met RiskCo Inadmin, onze administrateur, maatregelen genomen om dat zeker te stellen. 

Daarnaast beoordeelt de beleggingsadviescommissie voortaan wekelijks of extra actie nodig is voor het vermogensbeheer. Als pensioenfonds zijn we lange termijn beleggers, maar in tijden van crisis kunnen aanpassingen nodig zijn. 

Ook hebben we een coördinatieteam ingesteld met drie bestuursleden en het bestuursbureau. Zij bekijken wat er nodig is om te zorgen dat de dienstverlening van het pensioenfonds op peil blijft en of er speciale aanpassingen nodig zijn.  

Het pensioenfonds moet goed bestuurd blijven worden wanneer er bijvoorbeeld minder bestuursleden beschikbaar zijn om besluiten te nemen.

Op de website komt binnenkort een speciale overzichtspagina met eigen nieuwsbericht(en) of eventueel externe artikelen die van belang zijn om te weten.

 

1. Ontwikkelingen bij de aangesloten werkgevers 

Zoals we je eerder hebben geïnformeerd, zijn de bij ons fonds aangesloten 3 werkgevers (HPE, HPInc. en DXC) zich aan het oriënteren naar mogelijkheden om hun pensioenregeling eventueel elders onder te brengen. 

HPInc. is hier al in 2018 mee begonnen. In 2019 zijn ook HPE en DXC zo'n onderzoek gestart. 

(Die informatie staat op https://www.hp-pensioenfonds.nl/meer-informatie/ontwikkelingen-bij-de-aangesloten-werkgevers/ ) 

Inmiddels is duidelijk dat zo'n "ontvlechting" ingewikkeld is en daarnaast ook veel kosten met zich meebrengt. 

Of de ondernemingen hun pensioenregelingen elders onderbrengen is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ondernemingen. 

Wij wachten daarom de uitkomst van de gesprekken van de werkgevers af en informeren je zodra de gesprekken zijn afgerond en we daarover meer weten. 

 

2. Bestuurswijzigingen 

Bestuursleden kunnen maximaal 3 termijnen van 4 jaar zitting hebben in het bestuur. Hierdoor komt voor drie bestuursleden dit jaar een eind aan het bestuurslidmaatschap. 

John Sutherland  

Zijn benoemingsperiode liep af per 1 januari 2020. 

John was bestuurslid namens de werkgevers en voorzitter van de beleggingsadviescommissie (BAC). Begin dit jaar heeft een gezamenlijke selectiecommissie met een vertegenwoordiging van de werkgevers en het bestuur na een aantal gesprekken de heer Haitse Hoos voorgedragen als geschikte opvolger. Haitse Hoos is extern beleggingsadviseur, onder andere ook voor diverse pensioenfondsen. 

Het bestuur en de Raad van Toezicht hebben ingestemd met deze voordracht. Wanneer de Nederlandsche Bank (DNB) geen bezwaar heeft tegen zijn benoeming is Haitse Hoos binnenkort officieel bestuurslid van ons pensioenfonds. 

Marcel Lasonder 

De uiterste benoemingstermijn van Marcel Lasonder, voorzitter van het pensioenfonds, loopt dit jaar per 1 juli af. De werkgevers zijn gevraagd met een voordracht te komen. In een volgend nieuwsbulletin hopen we hier meer over te kunnen berichten. 

Simon Dijkhuizen 

Hij is bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Zijn benoemingstermijn loopt ook per 1 juli 2020 af. 

Bij de verkiezingen eerder dit jaar heeft de heer Ids Sijbrandij de meeste stemmen gekregen. Ids is in maart gestart als aspirant-bestuurslid en volgt nu een opleidingstraject. Na afronding hiervan zal een definitieve benoeming plaatsvinden.  

Peter Terporten is onlangs herbenoemd als bestuurslid namens de pensioengerechtigden. 

Zie ook Verkiezingen

 

3. Resultaten van de Asset Liability Management (ALM) studie en risicohouding basisregeling 

Voor alle deelnemers in het pensioenfonds wordt maandelijks een premie betaald voor de pensioenopbouw en/of het vormen van een pensioenkapitaal. 

De betaalde pensioenpremies worden belegd om de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen te kunnen verzorgen. Beleggen brengt risico’s met zich mee: de waarde van een belegging kan stijgen, maar ook minder waard worden. Dit wordt het beleggingsrisico genoemd.  

Het is voor het bestuur belangrijk om te weten welke beleggingsrisico’s de betrokkenen (deelnemers, maar ook de werkgevers) bij het pensioenfonds willen en kunnen lopen. Het bestuur heeft om een beter beeld te krijgen van de risicohouding een workshop georganiseerd met vertegenwoordigers van de werkgevers, de ondernemingsraden en het verantwoordingsorgaan. Uit deze workshop is gekomen dat er geen reden is om de eerder vastgestelde risicohouding van 2015 aan te passen. 

Vervolgens is voor de basisregeling (middelloonregeling) een onderzoek (ALM-studie) gedaan. Hierin worden aan de hand van de risicohouding meerdere scenario’s bekeken of het beleggingsbeleid voor de lange termijn nog aansluit of dat er wellicht aanpassingen nodig zijn.  

Het bestuur ziet het pensioenfonds als een lange termijn belegger. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek vindt het bestuur het huidige beleggingsbeleid passend en ziet het geen reden om dit beleggingsbeleid ingrijpend aan te passen.  

Voor de excedentregeling (beschikbare premieregeling) wordt ook een onderzoek naar het acceptabele beleggingsrisico oftewel de risicohouding uitgevoerd. 

Na afronding van dit onderzoek informeren we je over de uitkomsten.