22

dec

Informatiebulletin december 2017 (2017)

Toeslagverlening

Het gaat gelukkig weer beter met de financiële situatie van de pensioenfondsen. Ook bij ons fonds is de dekkingsgraad gedurende 2017 gestaag gestegen. De stijging was van dien aard dat er een mogelijkheid was om een, zij het geringe, toeslag te verlenen.

Het bestuur heeft in de vergadering van 15 december 2017 besloten om de maximaal toegestane toeslag (0,21%) met ingang van 2018 te verlenen. Dit betekent dus dat opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden per 1 januari 2018 met 0,21% worden verhoogd.

Op de website www.hp-pensioenfonds.nl is een artikel geplaatst waarin de uitleg van het tot stand komen van deze toeslag wordt gegeven. Klik hier om dit artikel te lezen.
 

“Vergeten” pensioenen

Het onderwerp “niet opgevraagde pensioenen” heeft recentelijk veel aandacht  in de pers gekregen. Ook ons fonds heeft hier mee te maken. Het aantal niet vindbare pensioengerechtigden ligt rond de 60. De pensioenadministratie doet regelmatig diverse pogingen om adressen te achterhalen zodat we de pensioenen alsnog kunnen laten ingaan. Bijvoorbeeld via de SVB voor die personen die wel hun AOW hebben aangevraagd. Op die manier kan een adres verkregen worden. De meeste van de niet bekende adressen zijn waarschijnlijk in het buitenland en betreffen personen die hun AOW (nog) niet hebben opgevraagd. De kans is dan klein dat we het adres kunnen achterhalen. Natuurlijk reserveren wij deze pensioenen. Eind 2016 stond hiervoor ruim Euro 1.3 miljoen op de balans.
 

Interview

Er is weer een interview op de website geplaatst. Deze keer betreft het een gesprek met 2 personen die in 2017 met pensioen zijn gegaan, Frits Nolet en Ids Sijbrandij. Klik hier om dit artikel te lezen.

In maart 2018 wordt er weer een interview op de website geplaatst. Dan zal er een gesprek met een nog werkende deelnemer worden gepubliceerd.

Het zou interessant zijn om daarna ook eens een gesprek met een gewezen deelnemer te kunnen publiceren.

Als er iemand uit die categorie zich betrokken voelt bij ons pensioengebeuren en daar met onze journalist (Herman Mandemakers) over wil praten dan kan hij/zij zich melden bij Simon Dijkhuizen (simondijkhuizen@hetnet.nl).
 

Financiële informatie

  1. De dekkingsgraad per eind november staat inmiddels op de website. Klik hier om de informatie te lezen.
  2. Er is ook een artikel op de website geplaatst over de financiële ontwikkelingen bij ons fonds. Een interessant artikel dat de moeite van het lezen waard is. Klik daarvoor hier.
     

E-mailadressen

Nog steeds laat het aantal beschikbare e-mailadressen van gepensioneerden en vooral van gewezen deelnemers te wensen over. Bij de gewezen deelnemers beschikken we nu over 731 adressen van de ruim 6200 personen (12%). Voor de gepensioneerden geldt dit voor 634 van de ruim 2100 (30%).

Daarom nogmaals een oproep om via de website (www.hp-pensioenfonds.nl) en met gebruikmaking van de DigiD inlogmogelijkheid je e-mailadres in te voeren.

Je adres wordt absoluut niet gebruikt voor het doorgeven van persoonlijke informatie. Het zal alleen worden gebruikt voor algemene informatie over het wel en wee van ons fonds.
 

Deelnemersonderzoek

Op 4 december is het eerste formele deelnemersonderzoek bij ons fonds gestart. Alle deelnemers van wie een e-mailadres per categorie bekend is hebben een uitnodiging tot deelname ontvangen.

Het betreft 1504 actieven, 731 gewezen deelnemers en 634 pensioengerechtigden. Net als bij verkiezingen is een grote “opkomst” belangrijk voor het resultaat. Met een betrouwbaar resultaat kunnen wij als fonds gaan werken aan verbetering van onze communicatie naar alle deelnemers. Begin 2018 wordt het resultaat bekend gemaakt.
 

Pensioenadministratie van Aon naar RiskCo

Aon Hewitt draagt de werkzaamheden met betrekking tot de pensioenadministratie over aan RiskCo.

RiskCo is een jonge en innovatieve onderneming die van plan is fors te investeren in de pensioenadministratie. De formele overgang zal in december plaatsvinden. RiskCo wordt dan de nieuwe werkgever van het team dat onze pensioenadministratie verzorgt. Vooralsnog zal met dezelfde systemen worden gewerkt. Ook het management van de pensioenadministratie gaat over.
 

Risicomanagement

Risicomanagement is voor het bestuur van het pensioenfonds niet meer weg te denken. Niet alleen de beleggingsrisico’s passeren regelmatig de revue, dat geld ook voor de verzekeringstechnische risico’s en de niet-financiële risico’s. Het risicoraamwerk - het overzicht van met name risico’s en beheersmaatregelen - wordt voortdurend bijgewerkt aan de hand van de actualiteit. De belangrijkste risico’s komen steeds op de agenda’s van de bestuursvergaderingen. Aan het einde van dit jaar gaat voor het eerst gecontroleerd worden of de beheersmaatregelen werken zoals bedoeld. Ook worden voorbereidingen getroffen voor het door DNB aangekondigde validatieonderzoek. Dat is een vervolg op het on-site onderzoek dat DNB in 2015 heeft gehouden (bij ons fonds en bij onze pensioenuitvoerder Aon Hewitt) en richt zich op de maatregelen die ons fonds als gevolg daarvan samen met Aon Hewitt heeft genomen.

Ook wordt er alles aan gedaan om de overgang van de pensioenadministratie inclusief middelen en mensen van Aon Hewitt naar RiskCo in goede banen te leiden.