24

jul

Interview met Rita van Ewijk en Otto van 'Hof (2019)

‘Voorop staat dat de deelnemers en gepensioneerden bij een afsplitsing van het pensioenfonds er niet op
achteruit gaan' aldus Otto van 't Hof. Hij werkte vanaf 2011 tot 1 september 2017 bij HP Pensioenfonds. De OR vroeg hem deel te nemen aan het bestuur nadat hij op 63-jarige leeftijd met pensioen ging. Wat zijn persoonlijke pensioenplannen zijn en waarom hij eerder gestopt is, lees je in het interview van Herman Mandemakers. 

Lees hier het interview met Otto van ’t Hof. - door Herman Mandemakers -


Rita van Ewijk werkt sinds november 2018 als beroepshalve bestuurslid bij HP Pensioenfonds. 'Als bestuur krijg je enorm veel vertrouwen van deelnemers. Mede daarom ben je het aan de deelnemers en gepensioneerden verplicht dat je alle mogelijke pensioenrisico's kent.' Hoe Rita 'in control' blijft van alle mogelijke risico's en hoe zij kijkt naar haar eigen pensioen lees je terug in het interview.

Lees hier het interview met Rita van Ewijk. - door Herman Mandemakers -