19

mei

Interview met Ton de Visser (2020)

In de interviews van ons HP-pensioenfonds komen jongeren en ouderen aan het woord, deelnemers, gepensioneerden, gewezen deelnemers, adviseurs…. Dit keer is het Ton de Visser.
Hij is als uitvoerder van de pensioenregeling natuurlijk erg nauw betrokken bij ons pensioenfonds. Als pensioenexpert benadrukt hij dat het belangrijk is om zicht te hebben op je pensioen, na te gaan of dat voldoende is en of je extra maatregelen zou moeten nemen. Hij spoort je aan om dat te doen met de tools die we daarvoor bieden. 

Het interview vond overigens plaats vóórdat het Corona-virus uitbrak en hebben we het daarna even aangehouden. 

We bieden het nu graag alsnog aan mét aanvullende vragen en antwoorden hoe de uitvoerder van ons pensioenfonds ervoor zorgt dat onze pensioenen ook bij crises en calamiteiten goed worden geadministreerd en elke maand tijdig worden overgemaakt.

- Marcel Lasonder, Voorzitter

Lees hier het interview met Ton de Visser. - door Herman Mandemakers