11

feb

Nieuwsbrief februari (2016)

Actualiteiten

Vast of flexibel pensioen
Staatssecretaris Jetta Klijnsma wil mensen laten kiezen tussen een vast of flexibel pensioen en heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Lees het artikel hier.

Daarnaast wil ze de korting door de afkoop van een klein pensioen herstellen. Mensen die in 2013 en 2014 zijn gekort op hun AOW- partnertoeslag, overbruggingsuitkering of Anw-uitkering vanwege een eenmalige afkoop van een klein pensioen worden binnenkort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) benaderd om de korting terug te draaien. Lees het artikel hier.

Beleggen
Waarom beleggen pensioenfondsen eigenlijk? En welke rol speelt de rente hierbij? De Pensioenfederatie legt het uit. Lees hier het artikel. 

Diversiteit
Wij vinden het belangrijk dat het bestuur en verantwoordingsorgaan een afspiegeling zijn van het actuele deelnemersbestand. Daarom hanteren wij een diversiteitsbeleid voor de bezetting en opvolging van het bestuur en verantwoordingsorgaan. Lees hier het diversiteitsbeleid. 
 

Splitsing HP

In onze nieuwsbrief van augustus 2015 hebben we informatie gegeven over de voorgenomen splitsing van HP in 2 separate bedrijven, HPE en HPI.
Wij hebben toe o.a het volgende gemeld: 

Afhankelijk van hun herkomst zijn alle (gewezen) deelnemers van HP Pensioenfonds ingedeeld bij een van de twee bedrijven. 

De splitsing is inmiddels een feit en genoemde indeling is nu bekend en ziet er als volgt uit:

  • De actieve deelnemers zijn toegewezen aan het compartiment van de onderneming waar zij daadwerkelijk een arbeidscontract mee krijgen.
  • Naar HPE/HPI gaan die slapers en gepensioneerden waarvan duidelijk aangetoond kan worden dat hun laatste HP-functie of het laatste bedrijfsonderdeel waar ze werkzaam waren bij HPE/HPI is ingedeeld.
  • Alle slapers en gepensioneerden die niet aantoonbaar toegewezen kunnen worden, worden ingedeeld bij het compartiment van HPE. 

Op basis van deze labeling is 70,0% van de deelnemers voorzien van een label HPE en 29,7% HPI. De resterende 0,3 % zijn nog niet ingedeeld in een compartiment en volgen nog.
 

Samenvatting herstelplan 

1 januari 2015 zijn de regels voor pensioenfondsen gewijzigd. De regels zijn vastgesteld in het zogenoemde nieuwe financiële toetsingskader (nFTK). In het nFTK staat onder andere dat als pensioenfondsen een te lage dekkingsgraad hebben, deze pensioenfondsen een herstelplan moeten maken. In het herstelplan staat beschreven wat het pensioenfonds gaat doen om er voor te zorgen dat de dekkingsgraad, lees financiële positie van het fonds, weer voldoende hoog wordt. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft eisen gesteld aan het vereist eigen vermogen van het fonds. Het fonds dient voldoende financiële buffers te hebben die o.a financiële tegenvallers kunnen opvangen. De financiële positie van het fonds wordt uitgedrukt in de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Dit betreft het gemiddelde van de dekkingsgraden in de laatste twaalf maanden. Iedere maand staat overigens de dekkingsgraad op de website vermeld. Lees verder


Bijna met pensioen: Overweeg de pensioenknip

Bij Pensioenfonds HP bouwt een deel van de deelnemers pensioenkapitaal op in de premiepensioenregeling/excedentregeling. Deze deelnemers moeten op hun pensioendatum een pensioen aankopen met hun bij Robeco opgebouwde kapitaal. Je kunt pensioen aankopen bij een verzekeraar. Als gevolg van de lage rente zijn de pensioenuitkeringen nu aanmerkelijk lager dan een aantal jaren geleden. Verzekeraars kunnen nu niet anders vanwege de lage rente en de wet- en regelgeving. Iemand die nu met pensioen gaat ontvangt als gevolg daarvan levenslang een lagere pensioenuitkering voor het gespaarde kapitaal. Een onaangename verrassing voor velen. Lees verder


Mijnpensioenoverzicht.nl vernieuwd

De website mijnpensioenoverzicht.nl is vernieuwd en uitgebreid met verschillende nieuwe opties. 
Op de nieuwe website is aan de hand van een overzichtelijke tijdslijn in één overzicht al je AOW en pensioen in netto maandbedragen te zien. Daarnaast kan je makkelijk zien welke veranderingen in privé- en werksituatie van invloed kunnen zijn op de hoogte van je pensioen. 
Bovendien kan je samen met je partner inloggen voor een overzicht van het gezamenlijk inkomen na pensioneren. Uiteindelijk kan je een .pdf downloaden met je pensioengegevens. De moeite waard om eens een kijkje te nemen!
Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl voor jouw persoonlijke pensioengegevens. Log in met je DigiD.
Deze website is niet van toepassing voor gepensioneerden.