24

jan

Nieuwsbrief januari (2017)

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre ons fonds aan de pensioenverplichtingen kan voldoen. De voorlopige dekkingsgraad ultimo december 2016 is vastgesteld op 107,1%. De dekkingsgraad is hiermee met 0,7%-punt gestegen ten opzichte van november 2016 (106,4%). De beleidsdekkingsgraad bedraagt eind december 2016 103,7% Lees hier meer over de dekkingsgraad.

Geen toeslag (indexatie) voor gepensioneerden en gewezen deelnemers

Bij een beleidsdekkingsgraad van minder dan 109,2% mag geen toeslag worden verleend. De beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2016 bedroeg 103,5%. Deze beleidsdekkingsgraad is lager dan de dekkingsgraad die benodigd is om toeslag te mogen verlenen. Dit betekent dat er per 1 januari 2017 helaas geen fondstoeslagen kunnen worden toegekend.

Interview met Koos van der Straaten

Op de website staat sinds enkele dagen weer een nieuw interview. Deze keer met Koos van der Straaten,voorzitter van ons verantwoordingsorgaan.
Het verantwoordingsorgaan van ons pensioenfonds levert een grote positieve bijdrage aan de kwaliteit van ons pensioenfonds en daar hebben we allemaal absoluut voordeel van!

Ga hier naar dit interview.

Resultaat beleggingen

Op de website is hierover een uitgebreid overzicht geplaatst, met zowel een terugblik op 2016 als de verwachtingen voor 2017.

Lees dit artikel hier.

Project risicobeheer

Zoals bekend werkt ons fonds aan het verbeteren van het risicobeheer. Afgelopen september is rapport uitgebracht aan DNB, en eind november is de eindrapportage naar DNB gestuurd. Over die rapportages heeft een delegatie van het bestuur op uitnodiging van DNB overleg gehad met DNB. De bestuursdelegatie heeft tijdens dat overleg aan DNB uitgelegd welke vorderingen zijn gemaakt. Helaas gaf DNB aan dat zij op basis van de rapportage – wederom – niet voldoende voortgang zag. DNB heeft het pensioenfonds in de gelegenheid gesteld om uiterlijk eind januari 2017 de eindrapportage nogmaals in te sturen, maar nu in een Word document, omdat de eerdere eindrapportage – een complexe spreadsheet conform DNB-layout – erg moeilijk leesbaar was. Een belangrijke bijlage bij dat rapport zal het risicoraamwerk zijn. Op 17 januari 2017 heeft het bestuur een speciale vergadering gewijd aan het vaststellen van een initieel risicoraamwerk. Hierbij is speciaal aandacht gegeven aan de niet-financiële risico’s, en dan met name de risico’s met betrekking tot de uitbesteding van de pensioenadministratie. De overige elementen van het risicoraamwerk zullen binnenkort worden toegevoegd. Dat geldt ook voor de risicorapportage, al dan niet in de vorm van een risicodashboard.

Situatie bij HPE/HPI/ES

Er zijn op dit moment geen veranderingen te melden. HPE, HPI en ES blijven tot nader order gewoon werken met ons fonds. Zodra er informatie bekend is over de eventuele wijzigingen voor ons fonds zullen wij dit publiceren.

Website www.hp-pensioenfonds.nl

De in onze nieuwsbrief van september 2016 aangekondigde wijzigingen zijn helaas nog niet doorgevoerd wegens technische problemen. Alles wordt nu in het werk gesteld om de aanpassingen dit kwartaal in te kunnen voeren. Zodra dit is gebeurd en naar tevredenheid werkt zullen alle deelnemers hiervan op de hoogte worden gesteld. De gewezen deelnemers en gepensioneerden middels een “landpostbrief”, de overige deelnemers via e-mail. Er zal hierin in elk geval op iedereen een dringend beroep gedaan worden om het persoonlijke profiel bij te werken en vooral een e-mailadres achter te laten. Dit is belangrijk om in de toekomst geïnformeerd te worden over het fonds.

Let op: doe dit pas nadat de brief met instructies is ontvangen!