19

mei

Nieuwsbrief mei (2016)

Interview

Per 1 maart zijn Gerard van Zelst en Henk Splint afgetreden als bestuurslid. 
Lees hier het uitgebreide interview met hen.
 

Verkiezing vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het bestuur

De verkiezingsuitslag is op de website geplaatst. Simon Dijkhuizen is met grote meerderheid van stemmen herkozen voor een (laatste) periode van 4 jaar. Lees het artikel hier.
 

Pensioen 1-2-3

Eind mei wordt Pensioen 1-2-3 op onze website geplaatst. Pensioen 1-2-3 biedt de medewerker gelaagde informatie over zijn pensioenregeling. De medewerker bepaalt zelf hoe gedetailleerd hij de informatie tot zich wil nemen.
Laag 1:
  • De pensioenregeling “in 5 minuten”.
  • In deze eerste laag worden alle belangrijke onderdelen genoemd.
Laag 2:
  • De pensioenregeling “in 30 minuten”.
  • Deze tweede laag gaat dieper in op alle informatie uit laag 1.
Laag 3:
  • De pensioenregeling “in detail”.
  • Deze derde laag bevat documenten, zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten.
Alle informatie uit laag 1 en 2 komt ook terug in laag 3.
 

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Medio juni zal het UPO worden verzonden aan alle medewerkers van HPE en HPI. In dit pensioenoverzicht zijn de opgebouwde pensioenaanspraken en de te bereiken pensioenaanspraken (prognose) opgenomen.
 

Ligt u op koers met uw pensioenopbouw?

Waarschijnlijk de meest gestelde vraag over pensioen: ‘Krijg ik later genoeg pensioen?’ De online tool Op Koers helpt de medewerkers en oud-medewerkers om antwoord te krijgen op deze vraag. Op Koers doorloop je 3 stappen. 
 
Stap 1: hoeveel pensioen heb je nodig?
Hoeveel uitgaven heb je straks? Het antwoord op die vraag bepaalt hoeveel pensioen je nodig hebt. Je hoeft nu natuurlijk nog niet je volledige pensioen te hebben opgebouwd. Je hebt namelijk nog een tijdje om pensioen op te bouwen. Op basis van je leeftijd berekent Op Koers daarom hoeveel pensioen je nu al opgebouwd moet hebben, zodat je het pensioen dat je later nodig hebt, kunt bereiken. 
 
Stap 2: hoeveel pensioen heb je al?
Als je weet hoeveel je nodig hebt, kun je dit via Op Koers eenvoudig vergelijken met het pensioen dat je nu al hebt opgebouwd. Je maakt hiervoor gebruik van Mijn Pensioenoverzicht. 
 
Stap 3: de uitslag
Op Koers vergelijkt het pensioen dat je nodig hebt (stap 1) met het pensioen dat je nu hebt opgebouwd (stap 2). De uitslag is een percentage. Bij 100% lig je precies op schema om later het pensioen te krijgen dat je nodig hebt. 
Medio juni zal "Op Koers" op de website beschikbaar komen.
 

DigiD

Vanaf medio juni zal er ook ingelogd moeten worden met Digid op de website. Medewerkers doen dit aan het begin van de website. Voordeel hierbij is dat we hierdoor informatie kunnen aanbieden die voor jou van toepassing is. Ook Op Koers kan je hierdoor ook makkelijk bezoeken.
Oud-medewerkers gaan ook inloggen met Digid maar pas als zij het profiel of Op Koers willen bezoeken.
Gepensioneerden loggen alleen in als zij de gegevens in het profiel willen aanpassen zoals het toevoegen van een e-mailadres. 
 

Visitatiecommissie

Intern toezicht is onderdeel van de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. Ons fonds heeft dit toezicht uitbesteed aan een externe visitatiecommissie van Visitatiecommissie Pensioenfondsen B.V. (VCP). Dat betekent dat ons fonds één keer per jaar achteraf wordt gecontroleerd door 3 onafhankelijke deskundigen van VCP. De visitatiecommissie heeft dit jaar onder meer de volgende punten beoordeeld:
  • De manier waarop ons fonds wordt bestuurd;
  • Het door het fondsbestuur gevoerde beleid en gemaakte beleidskeuzes; 
  • De manier waarop het fonds omgaat met risico’s op de langere termijn.
In tegenstelling tot het verantwoordingsorgaan, beoordeelt de visitatiecommissie het beleid over een heel jaar achteraf. Bovendien hebben de leden van de visitatiecommissie geen band met ons fonds. De bevindingen van de visitatiecommissie zijn op 26 april gepubliceerd en worden opgenomen in het jaarverslag over 2015.
 

Risicomanagement

Zoals iedere organisatie heeft ook ons fonds te maken met risico’s. Dat kunnen financiële risico’s zijn, maar ook niet financiële risico’s, zoals uitbestedingsrisico’s. Ons fonds werkt al enige tijd aan het beter structureren van het risicobeheer. Zo is er eind 2015 een plan van aanpak opgesteld voor het beheer van de uitbesteding risico’s bij de pensioenadministratie. Voor de uitvoering van dat plan van aanpak is Deloitte gecontracteerd. Er is een stuurgroep geformeerd om dit proces in goede banen te leiden. In de stuurgroep hebben naast ons fonds ook Aon Hewitt en Deloitte zitting. Op 20 april was de kick-off vergadering van deze stuurgroep. Naar verwachting wordt de uitvoering van het plan van aanpak nog dit jaar afgerond.