27

sep

Nieuwsbrief september (2016)

Jaarverslag 2015

Sinds 1 juli staat het jaarverslag 2015 op de website. Bekijk het jaarverslag hier
De jaarverslagen verschijnen niet in print.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre ons fonds aan de pensioenverplichtingen kan voldoen. De voorlopige dekkingsgraad ultimo augustus 2016 is vastgesteld op 103,9%. De dekkingsgraad is hiermee met 0,1%-punt gestegen ten opzichte van juli 2016 (103,8%). Lees hier meer over de dekkingsgraad.

Brexit

De onrust op financiële markten ten gevolge van de Brexit heeft tot nu toe weinig invloed gehad op ons fonds. Met name de Europese effectenbeurzen reageerden in eerste instantie met een flinke terugval. Onze aandelenbeleggingen zitten voor een groot deel buiten Europa, met name de USA. Daar waren de beursbewegingen duidelijk minder heftig. 

Door de onzekerheden vluchtten beleggers in "veilige havens" zoals Nederlandse en Duitse staatsobligaties. Als de vraag daarnaar stijgt, daalt de rente. Als de rente daalt, stijgen de verplichtingen van ons pensioenfonds, omdat we in nog mindere mate toekomstig rendement kunnen verwachten; je moet dan nu al meer "in kas" hebben. Het fonds heeft vanuit strategisch beleid deels het renterisico afgedekt, waardoor de effecten van rentedalingen relatief beperkt blijven.

De Britse pond daalde zeer sterk in waarde. Ons fonds heeft zich volledig afgedekt voor valutarisico, en dus geen schade ondervonden van de waardedaling. Inmiddels zijn ook de Europese beurzen weer hersteld na de terugval in juni. 

Het effect van Brexit op de langere termijn is natuurlijk voor iedereen koffiedik kijken. Wij verwachten een groeivertraging naar aanleiding van de onzekerheid die er is ontstaan. Waarschijnlijk heeft Engeland meer tijd nodig om hier uit te komen dan de EU.

Wet verbeterde premieregeling

Op 14 juni 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet verbeterde premieregeling. Deze wet heeft mogelijk gevolgen voor de beschikbare premieregeling en de excedentregeling van het HP Pensioenfonds. Lees hier meer over het akkoord. 

Interview met John Sutherland

Op de website staat sinds enkele dagen weer een nieuw interview. Deze keer met John Sutherland, bestuurslid van ons fonds en voorzitter van de beleggingscommissie. John legt het beleggingsbeleid van ons pensioenfonds uit dat van invloed is op onze pensioenen. Zeer de moeite van het lezen waard! Lees hier het interview.

Project risicobeheer

Ons fonds werkt, geadviseerd door Deloitte, met volle kracht aan de uitvoering van het in 2015 opgestelde plan van aanpak voor het verbeteren van het risicobeheer.

Afgelopen juni is er een gesprek geweest met De Nederlandsche Bank (DNB). Omdat de wijze van rapporteren aan DNB enkele keren is gewijzigd en er veel werk onderhanden was maar nog afgerond, kon DNB geen voortgang waarnemen. Er zijn daarop duidelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop voortaan aan DNB gerapporteerd wordt. De eerste rapportage nieuwe stijl is eind juli aan DNB verstuurd.

Mede als gevolg van organisatorische wijzigingen bij Aon Hewitt is het projectteam van Aon Hewitt voor de uitvoering van het plan van aanpak gewijzigd. Aon Hewitt heeft in de aard van de te verrichten werkzaamheden ook aanleiding gezien hun projectteam te verzwaren.

Alhoewel op individuele punten de oorspronkelijke planning te optimistisch bleek en er dus vertraging is ontstaan wordt nog steeds verwacht dat de uitvoering van het plan van aanpak nog dit jaar afgerond wordt.

Situatie bij HPE

Er is op dit moment nog steeds geen duidelijkheid over de mogelijke gevolgen voor ons fonds van de wijzigingen bij HPE. Naast de divisie Enterprise Services, die gaat fuseren met CSC, is begin september ook aangekondigd dat de Software divisie zal worden verkocht aan Micro Focus.Bovendien is aangekondigd dat HPI de printertak van Samsung over gaat nemen.

Zodra er informatie bekend is over de eventuele gevolgen voor ons fonds zullen wij dit publiceren.

Website www.hp-pensioenfonds.nl

In deze nieuwsbrief is een aantal malen verwezen naar onze website. Vaak wordt er informatie op de website geplaatst zonder dat dit aangekondigd wordt via een nieuwsbrief. Houd daarom de website goed in de gaten als je op de hoogte wilt blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom het pensioenfonds!

Daarnaast zijn wij al enige tijd bezig met het verbeteren en vernieuwen van de website. Achter de schermen wordt hard gewerkt! Al eerder meldden wij dat er een online tool wordt toegevoegd waarmee we antwoord kunnen geven op de meest gestelde vraag rondom pensioen: ‘Krijg ik later genoeg pensioen?’ De online tool Op Koers helpt de medewerkers en oud-medewerkers om antwoord te krijgen op deze vraag. Zodra de vernieuwde website en nieuwe tool te bezoeken zijn, ontvang je hiervan bericht!