10

nov

Veranderingen per 1 november (2021)

De verhuizing van de pensioenen en kapitalen naar Centraal Beheer APF, ABN AMRO PPI en BeFrank PPI heeft op 1 november 2021 plaatsgevonden. Bij BeFrank PPI moet de feitelijke overdracht van de kapitalen (‘betaling’) nog plaatsvinden. Dit zal omstreeks 1 december 2021 gebeuren. In deze nieuwsbrief geven we een kort overzicht van de veranderingen. In de persoonlijke brieven die je hebt ontvangen, staat vermeld wat er specifiek voor jou geldt.

Voor het verkrijgen van informatie: de nieuwe uitvoerders!
Na de verhuizing van de pensioenen kun je voor al je vragen terecht bij de drie nieuwe uitvoerders: voor de middelloonregeling is dat Centraal Beheer APF en voor de premieregeling zijn dat ABN AMRO PPI en BeFrank PPI.

  • Centraal Beheer APF is bereikbaar op 020-208 51 25en per mail via
    klantteam@hpe-hpnl-esn.centraalbeheerapf.nl;
  • ABN AMRO PPI is bereikbaar op telefoonnummer 020- 6285131 en per mail via service.pensioenen@nl.abnamro.com
  • BeFrank PPI is bereikbaar op 020 – 562 11 00 en per mail via klantenservice@befrank.nl;

Wanneer je belt of mailt, houd dan je pensioennummer bij de hand. De PPI’s ABN AMRO en BeFrank werken veelal digitaal. Zij willen dan ook graag je emailadres ontvangen, zodat zij je per email kunnen informeren.

 

Wat wijzigt er bij Centraal Beheer APF?

Verschuiving betaaldatum, pas eventueel je incasso’s aan!
Ontvang je al een pensioen, dan betaalt Centraal Beheer APF deze voortaan en doet dat op de 25ste  van iedere maand. Deze vaste uitbetalingsdatum geldt voor alle pensioenuitkeringen in alle kringen.

LET OP: Heb je automatische incasso’s eerder dan de 25ste  ingeregeld, dan wil je ze wellicht verplaatsen. 

Wat blijft er hetzelfde?
Zoals in eerdere nieuwsberichten is aangegeven, zijn alle pensioenen 1-op-1 overgedragen naar Centraal Beheer APF. Dat betekent bijvoorbeeld dat de afzonderlijke werkgever voor de eigen collectiviteitskring de bijstorting in stand houdt. Ook blijft het indexatiebeleid ongewijzigd. Net als bij HP Pensioenfonds moeten er voldoende financiële middelen aanwezig zijn om te kunnen indexeren. Dit wordt voortaan per collectiviteitskring bekeken en bepaald.

 

Wat wijzigt er bij BeFrank en ABNK Amro PPI?

Inkoop kleine pensioenen vervalt

Soms is het pensioenkapitaal dat je tijdens een dienstverband hebt opgebouwd niet zo hoog. Wanneer de waarde hiervan onder de wettelijke afkoopgrens van ca € 11.000 (2021) is, dan noemen we dit een klein pensioen. Een klein pensioen is onder voorwaarden afkoopbaar. Bij afkoop van een pensioenkapitaal ontvangt je een bruto bedrag in één keer, en niet per maand.

Tot 1 november 2021 was het onder bepaalde voorwaarden mogelijk met een klein kapitaal bij HP Pensioenfonds een pensioen in te kopen. Deze inkoop vervalt. Heb je op de pensioendatum een pensioenkapitaal lager dan ca €11.000, dan ligt een uitkering in één keer door de PPI voor de hand.   

Gratis pensioenadvies stopt

Deelnemers hadden de mogelijkheid zich op kosten van HP Pensioenfonds te laten adviseren over de aankoop van een pensioen bij een verzekeraar met hun pensioenkapitaal. Dit gratis advies werd gedaan door Apple Tree of Aon. Deze gratis adviesmogelijkheid vervalt. Ga je binnenkort met pensioen, dan staat in de pensioneringsbrief of je nog gebruik kan maken van het gratis advies.

Premievrijstelling voor arbeidsongeschikten

Voortaan vindt de premievrije voortzetting bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid plaats op basis van het reglement dat geldt op de ingangsdatum van de arbeidsongeschiktheid. Wijzigingen in het pensioenreglement gelden niet voor degenen die reeds arbeidsongeschikt zijn. Wordt bijvoorbeeld de pensioenleeftijd of het premiepercentage aangepast, dan blijven de oude waarden gelden.

Nabestaandenpensioen wordt hoger

Voor werknemers met een premiepensioenregeling  is het nabestaandenpensioen via risicopremies verzekerd. Bij overlijden vóór de pensioendatum keert deze verzekering een nabestaandenpensioen uit. De PPI’s BeFrank en ABN AMRO keren nog extra pensioen uit dat wordt betaald met het opgebouwde kapitaal. Het nabestaandenpensioen word dus (iets) hoger.