04

dec

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan (2018)

In november zijn er verkiezingen gehouden voor het verantwoordingsorgaan (VO). Dit gebeurt om de vier jaar. Er zijn verkiezingen gehouden onder de pensioengerechtigden en onder de gewezen deelnemers.Voor de actieve deelnemers waren er geen verkiezingen nodig omdat er slechts 2 kandidaten waren voor 2 posities. De vertegenwoordiger namens de werkgever wordt aangewezen door de werkgever.De belangstelling voor de verkiezingen was goed. Door de pensioengerechtigden zijn 871 stemmen uitgebracht (opkomst 38%) en door de gewezen deelnemers 727 stemmen (13%).


In het nieuwe VO zijn gekozen/aangewezen:

Namens de actieve deelnemers

Richard Stolte
Ferdinand Keij


Namens pensioengerechtigden

Klaas Nienhuis
Hans Suijs


Namens de gewezen deelnemers

Henk Splint


Namens de werkgever

Koos van der Straaten 

 

Het nieuwe VO zal op 14 december a.s. in een gezamenlijke vergadering van het Bestuur met het VO worden geïnstalleerd. Het bestuur bedankt alle kandidaten en alle gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die hun stem hebben uitgebracht voor hun betrokkenheid bij het fonds.