Door inflatie wordt geld minder waard. Dat geldt ook voor je pensioen, omdat je voor hetzelfde geld minder kunt kopen. Om je pensioen waardevast te houden probeert het bestuur het pensioen dat je hebt opgebouwd jaarlijks te verhogen. Dit noemen we indexatie of toeslagverlening. 

 

Voorwaardelijke indexatie

Het pensioen wordt alleen verhoogd als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. We kijken hiervoor naar de beleidsdekkingsgraad. Deze moet minimaal 110% zijn. Het bestuur beslist ieder jaar of, en zo ja met hoeveel, je pensioen wordt verhoogd.  

 

Pensioen via een beschikbare premieregeling?

Als je na 2010 in dienst bent gekomen bij HP, heb je een pensioen via een beschikbare premieregeling. In deze pensioenregeling wordt geen indexatie gegeven. Het pensioen groeit wel aan door beleggingsrendementen en/of rente.