Als je overlijdt, stopt ook je salaris. Hierdoor missen je nabestaanden jouw inkomen. Je nabestaanden krijgen daarom een uitkering van ons. Dit is het nabestaandenpensioen. 

 

De hoogte van het partnerpensioen

De totale hoogte van het partnerpensioen na je dienstverband is dus afhankelijk van de keuze die je maakt als je uit dienst gaat. Je ziet het precieze bedrag op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je eens in de vijf jaar van ons ontvangt.