Er zijn verschillende zaken die de hoogte van je pensioen kunnen beïnvloeden. We zetten ze hier kort op een rij. 

 

Externe ontwikkelingen

Er zijn ontwikkelingen waar jij, maar ook wij geen invloed op hebben. Leven we gemiddeld langer? Dan zullen ook de pensioenen langer uitgekeerd moeten worden. Dit heeft een negatief effect op de reserves van het pensioenfonds.

Iets vergelijkbaars geldt voor economische ontwikkelingen. Het pensioenfonds belegt de premies voor je pensioen. Als het slecht gaat op de beurs, kan dit een achteruitgang van de financiële gezondheid van het fonds betekenen. Is dit een langere tijd het geval, dan kan dit in het uiterste geval een verlaging van je pensioen betekenen. 

Tot slot kunnen nieuwe wetten en regels de hoogte van je opbouw en uitkering beïnvloeden. Denk aan nieuwe belastingregels en het opschuiven van de AOW-leeftijd.

 

Veranderingen in je privé- of werksituatie

Uitgezonderd een scheiding, hebben de meeste veranderingen niet direct invloed op je pensioen, maar werken ze geleidelijk door. Ga je bijvoorbeeld parttime werken, dan bouw je vanaf dat moment ook minder pensioen op. Eén jaar lagere opbouw hoeft niet zoveel verschil te maken, maar jarenlang een lagere opbouw wel. Het is goed om daarom periodiek te kijken hoe je ervoor staat, zodat je het effect van veranderingen kunt volgen. In het menu-onderdeel ‘Wat als...’ zie je de gevolgen van verschillende veranderingen in je privé- of werksituatie.

 

Keuzes die je maakt

Tot slot hebben jouw eigen keuzes gevolgen voor de hoogte van je pensioen. Zo is bijvoorbeeld de leeftijd waarop je met pensioen gaat van grote invloed op de hoogte van je uitkering.