De vereniging HP NL Senior heeft als doel de band tussen de (vervroegd) gepensioneerden en oud-medewerkers en HP* te onderhouden en onderling contact tussen gepensioneerden en oud-medewerkers te bevorderen.
 

Wat doet de vereniging?

De vereniging wil de communicatie met HP onderhouden, met name over zaken die voor gepensioneerden van belang kunnen zijn. Tevens wil de vereniging de leden financiële voordelen bieden, eventueel met medewerking van HP. Daarnaast wil de vereniging de gepensioneerden en oud-medewerkers informatie verschaffen en ontspannende activiteiten voor hen organiseren.
 

Word lid

Tenslotte kunnen de gepensioneerde leden de voor gepensioneerden bestemde HP NL Badge van Hewlett-Packard ontvangen. Via de website www.hpnlsenior.nl kun je je aanmelden als lid.
 

*Onder HP wordt verstaan: HPi, HPE, DXC en Entco.