Herstelplan

Eind maart 2019 heeft het pensioenfonds een nieuw herstelplan ingediend bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Een herstelplan was nodig omdat de financiële positie van het fonds eind 2018 nog steeds niet voldoende was; het fonds had onvoldoende reserves.

Een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds is de dekkingsgraad.
Dit is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen (dat is de waarde van alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen).
Als de dekkingsgraad 115% is, dan is er precies € 1,15 aan vermogen voor iedere euro aan pensioenverplichtingen.

Als maatstaf geldt de zogenaamde beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de 12 laatste actuele maanddekkingsgraden). De beleidsdekkingsgraad eind 2018 was 112,3%, maar de door DNB vereiste dekkingsgraad eind 2018 was 115,9%. Het nieuwe herstelplan laat zien dat het fonds, indien de verwachtingen uitkomen, eind 2022 weer over voldoende reserves zal beschikken.
 

Het volledige herstelplan is op te vragen bij: 

Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland
Postbus 12079
1100 AB Amsterdam
 

Verschillende dekkingsgraden

Pensioenfondsen hanteren verschillende dekkingsgraden: de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad besluit het bestuur of de pensioenen kunnen worden verhoogd, of moeten worden verlaagd. Een belangrijk getal dus! Elke maand publiceren we daarom de dekkingsgraad op deze website.
 

Verloop van de dekkingsgraad

In de tabel hieronder staat de ontwikkeling van de dekkingsgraad.

Maand Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
     
september 2019* 105,9%  
augustus 2019 104,2% 109,4%
juli 2019 107,6% 110,2%
juni 2019 108,3% 110,7%
mei 2019 108,2% 111,0%
april 2019 110,9% 111,3%
maart 2019 109,8 111,5%
februari 2019 110,9% 111,6%
januari 2019  109,7% 111,9%
december 2018 107,9% 112,3%
november 2018 110,9% 112,7%
oktober 2018 110,5% 112,9%
september 2018 113,4% 113,2%

* Deze dekkingsgraad is voorlopig vastgesteld.