Herstelplan

Eind maart 2017 heeft het pensioenfonds een nieuw herstelplan ingediend bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).
Een herstelplan was nodig omdat de financiële positie van het fonds eind 2016 nog steeds niet voldoende was; het fonds had onvoldoende reserves.

Een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds is de dekkingsgraad.
Dit is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen (dat is de waarde van alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen).
Als de dekkingsgraad 120% is, dan is er precies € 1,20 aan vermogen voor iedere euro aan pensioenverplichtingen.

Als maatstaf geldt de zogenaamde beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de 12 laatste actuele maanddekkingsgraden). De beleidsdekkingsgraad eind 2016 was 103,7%, maar de door DNB vereiste dekkingsgraad eind 2016 was 116,8%. Het nieuwe herstelplan laat zien dat het fonds, indien de verwachtingen uitkomen, eind 2020 weer over voldoende reserves zal beschikken.

Het volledige herstelplan is op te vragen bij: 

Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland
Postbus 12336
1100 AH Amsterdam
 

Verschillende dekkingsgraden

Pensioenfondsen hanteren verschillende dekkingsgraden: de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad besluit het bestuur of de pensioenen kunnen worden verhoogd, of moeten worden verlaagd. Een belangrijk getal dus! Elke maand publiceren we daarom de dekkingsgraad op deze website.
 

Verloop van de dekkingsgraad

In de tabel hieronder staat de ontwikkeling van de dekkingsgraad.

Maand

Actuele dekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

 

december 2016

 107,1% 103,7%

maart 2017

 109,3% 105,6%

april 2017

 110,3% 106,1%

mei 2017

 111,2% 106,8%

juni 2017

 111,4% 107,4%

juli 2017

 112,4% 108,1%

augustus 2017

 111,6% 108,7%

september 2017

 113,0% 109,5%

oktober 2017

 113,2% 110,2%

november 2017

 113,4% 110,8%

december 2017

 113,4% 111,4%

januari 2018

 115,7% 112,0%

februari 2018

 114,4% 112,4%

maart 2018*

 112,4% 112,7%

* Deze dekkingsgraad is voorlopig vastgesteld.