HP Pensioenfonds heeft de uitvoering van de pensioenregelingen bij verschillende partijen ondergebracht. 
 

RiskCo

RiskCo voert de middelloonregeling van HP Pensioenfonds uit. Dit houdt in dat RiskCo de administratie verzorgt, je informeert over je pensioen en zorgt voor de uitbetaling. 

 

Robeco

Robeco Flexioen voert de beschikbare premieregelingen van HP Pensioenfonds uit. Het gaat hier om de regeling die van toepassing is als je na 1 januari 2010 in dienst bent gekomen. En om de excedentregeling. Je neemt deel aan de excedentregeling als je meer verdient dan € 63.826. Klik hier voor meer informatie over Robeco Flexioen