HP Pensioenfonds voert de pensioenregeling uit voor de medewerkers van HP. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de pensioenregeling, het beheren van het pensioengeld en het uitbetalen van de pensioenen. 

 

Leden van het bestuur

Het bestuur bestaat in totaal uit 8 leden. De leden vertegenwoordigen de verschillende belangen. 

Namens de werkgever

  • Marcel Lasonder, voorzitter en lid dagelijks bestuur
  • Coen Timmer
  • Rita van Ewijk
  • (vacature)

Namens de werknemers

  • Otto van 't Hof, lid dagelijks bestuur
  • Rob Korevaar, lid dagelijks bestuur

Namens de gepensioneerden

  • Simon Dijkhuizen, vice voorzitter
  • Peter Terporten 

De werkgeversleden worden door de werkgever benoemd. De ondernemingsraad benoemt de leden namens de medewerkers. En de leden namens de gepensioneerden worden door middel van verkiezingen benoemd. 
 

Commissies

De bestuursleden nemen plaats in verschillende commissies. In deze commissies worden onderwerpen voorbereid. 
 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur zorgt voor de dagelijkse uitvoering van de pensioenregeling. Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door bestuursbureau ABB voor pensioenfondsen.

Diversiteitsbeleid

Wij vinden het belangrijk dat het bestuur en verantwoordingsorgaan een afspiegeling zijn van het actuele deelnemersbestand. Daarom hanteren wij een diversiteitsbeleid voor de bezetting en opvolging van het bestuur en verantwoordingsorgaan. Lees hier het diversiteitsbeleid.