HP Pensioenfonds voert de pensioenregeling uit voor de medewerkers van HP. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de pensioenregeling, het beheren van het pensioengeld en het uitbetalen van de pensioenen. 

 

Leden van het bestuur/Vereffenaars

Het bestuur bestaat in totaal uit 7 leden. De leden vertegenwoordigen de verschillende belangen. 

Namens de werkgever

  • Koos van der Straaten, voorzitter en lid dagelijks bestuur
  • Coen Timmer
  • Haitse Hoos

Namens de werknemers

  • Otto van 't Hof
  • Rob Korevaar, vice voorzitter en lid dagelijks bestuur

Namens de gepensioneerden

  • Peter Terporten 
  • Ids Sijbrandij

De werkgeversleden worden door de werkgever voorgedragen. De ondernemingsraad draagt de leden namens de medewerkers voor. En de leden namens de gepensioneerden worden door middel van verkiezingen benoemd. 
 

Commissies

De bestuursleden nemen plaats in verschillende commissies. In deze commissies worden onderwerpen voorbereid. 
 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur zorgt voor de dagelijkse uitvoering van de pensioenregeling. Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door bestuursbureau ABB voor pensioenfondsen.

Diversiteitsbeleid

Wij vinden het belangrijk dat het bestuur en verantwoordingsorgaan een afspiegeling zijn van het actuele deelnemersbestand. Daarom hanteren wij een diversiteitsbeleid voor de bezetting en opvolging van het bestuur en verantwoordingsorgaan. Lees hier het diversiteitsbeleid.