Het bestuur legt verantwoording af over het beleid aan het verantwoordingsorgaan. Ook heeft het verantwoordingsorgaan instemmingsrecht op een aantal dossiers. Het verantwoordingsorgaan waarborgt ook een evenwichtige belangenbehartiging: wordt er met alle deelnemers (zowel medewerkers als gepensioneerden) rekening gehouden?
 

Leden van het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 6 leden. De leden vertegenwoordigen de verschillende belangen. 

Namens de werkgever

  • Jolande Boelhouwer

Namens de medewerkers

  • Richard Stolte
  • Ferdinand Keij

Namens de oud-medewerkers

  • Johan van der Weide

Namens de gepensioneerden 

  • Frits Nolet
  • Klaas Nienhuis

 

Diversiteitsbeleid

Wij vinden het belangrijk dat het bestuur en verantwoordingsorgaan een afspiegeling zijn van het actuele deelnemersbestand. Daarom hanteren wij een diversiteitsbeleid voor de bezetting en opvolging van het bestuur en verantwoordingsorgaan. Lees hier het diversiteitsbeleid.