Geld wordt door inflatie minder waard. Want als de prijzen stijgen kun je voor hetzelfde geld minder kopen. Dit geldt ook voor je pensioen. HP Pensioenfonds probeert je pensioen daarom elk jaar aan te passen aan de gestegen prijzen. We kunnen je pensioen alleen verhogen als onze financiele situatie dit toelaat. Dit noemen we ook wel indexatie.

Wanneer worden de pensioenen geïndexeerd?

Het pensioenfonds indexeert de pensioenen alleen als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Eind december 2015 was onze beleidsdekkingsgraad te laag. We hebben daarom geen indexatie verleend.