Geld wordt door inflatie minder waard. Want als de prijzen stijgen kun je voor hetzelfde geld minder kopen. Dit geldt ook voor je pensioen. HP Pensioenfonds probeert je pensioen daarom elk jaar aan te passen aan de gestegen prijzen. Dit noemen we ook wel indexatie of toeslag. We kunnen je pensioen alleen verhogen als onze financiële situatie dit toelaat.

Wanneer worden de pensioenen geïndexeerd?

Het pensioenfonds mag de pensioenen alleen gedeeltelijk indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 109,2%. De peildatum daarvoor is 30 november. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 120,9% dan mogen de pensioenen weer volledig worden geïndexeerd.

Eind november 2015 en 2016 was onze beleidsdekkingsgraad te laag. We hebben daarom geen indexatie verleend per 1 januari 2016 en 2017. 

Eind november 2017 was de beleidsdekkingsgraad 110,8%.  Daarom kon per 1 januari 2018 een gedeeltelijke indexatie worden verleend op de pensioenen van 0,21%.

Eind november 2018 was de beleidsdekkingsgraad 112,7%, waardoor er per 1 januari 2019 een (gedeeltelijke) indexatie op de pensioenen verleend kon worden van 0,54%.

Eind november 2019 was de beleidsdekkingsgraad 108,4%, dus te laag om per 1 januari 2020 een indexatie te kunnen verlenen.

Eind november was de beleidsdekkingsgraad 104,4%, dus te laag om per 1 januari 2021 een indexatie te kunnen verlenen.