Het pensioenfonds in cijfers. Hieronder zie je de belangrijkste kerncijfers van HP Pensioenfonds.
 

Kerncijfers

  2018 2019
Franchise voor pensioenopbouw € 13.344 € 13.785
Maximum pensioensalaris Middelloonregeling  € 64.783 € 66.079
Maximum pensioensalaris Premiepensioenregeling € 105.075 € 107.593
Opbouwpercentage Middelloon 1,875% 1,875%
Franchise voor eigen bijdrage (1,5*franchise) € 20.016 € 20.677
Eigen bijdragepercentage Middelloonregeling  4,7% 4,7%
Eigen bijdragepercentage Premiepensioenregeling 4,9% 4,9%
Opbouwpercentage nabestaandenpensioen  1,16%   1,16%
Anw-hiaat pensioen € 10.600,79 € 10.658,03