Het pensioenfonds in cijfers. Hieronder zie je de belangrijkste kerncijfers van HP Pensioenfonds.

Kerncijfers

  2017 2018
Franchise voor pensioenopbouw € 13.123 € 13.344
Maximum pensioensalaris Middelloonregeling  € 63.826 € 64.783
Maximum pensioensalaris Premiepensioenregeling € 103.317 € 105.075
Opbouwpercentage Middelloon 1,875% 1,875%
Franchise voor eigen bijdrage (1,5*franchise) € 19.684 € 20.016
Eigen bijdragepercentage Middelloonregeling  4,7% 4,7%
Eigen bijdragepercentage Premiepensioenregeling 4,9% 4,9%
Opbouwpercentage nabestaandenpensioen  1,16%   1,16%
Anw-hiaat pensioen € 10.578,75 € 10.600,79