Het pensioenfonds in cijfers. Hieronder zie je de belangrijkste kerncijfers van HP Pensioenfonds.
 

Kerncijfers

  2019 2020
Franchise voor pensioenopbouw € 13.785 € 14.167
Maximum pensioensalaris Middelloonregeling  € 66.079 € 67.632
Maximum pensioensalaris Premiepensioenregeling € 107.593 € 110.111
Opbouwpercentage Middelloon 1,875% 1,875%
Franchise voor eigen bijdrage (1,5*franchise) € 20.677 € 21.251
Eigen bijdragepercentage Middelloonregeling  4,7% 4,7%
Eigen bijdragepercentage Premiepensioenregeling 4,9% 4,9%
Opbouwpercentage nabestaandenpensioen  1,16%   1,16%
Anw-hiaat pensioen € 10.658,03 € 10.658,03