Het pensioenfonds in cijfers. Hieronder zie je de belangrijkste kerncijfers van HP Pensioenfonds.
 

Kerncijfers

  2021 2020
Franchise voor pensioenopbouw € 14.544 € 13.785
Maximum pensioensalaris Middelloonregeling  € 69.492 € 67.632
Maximum pensioensalaris Premiepensioenregeling € 112.189 € 110.111
Opbouwpercentage Middelloon 1,875% 1,875%
Franchise voor eigen bijdrage (1,5*franchise) € 21.816 € 21.251
Eigen bijdragepercentage Middelloonregeling  4,7% 4,7%
Eigen bijdragepercentage Premiepensioenregeling 4,9% 4,9%
Opbouwpercentage nabestaandenpensioen  1,16%   1,16%
Anw-hiaat pensioen € 10.658,03 € 10.658,03