We doen ons uiterste best om alles naar wens te laten verlopen. Het kan zijn dat je toch een klacht hebt. Meer informatie over de klachtenregeling vind je hier.
 

Klacht indienen

Als je een klacht hebt dan kun je dit melden aan de klachtencommissie van het bestuur van het fonds. De klacht moet schriftelijk worden ingediend of per e-mail naar bestuursbureau@hppf.nl:

Klachtencommissie

p/a Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland

T.a.v. de Klachtencommissie
Postbus 12079
1100 AB Amsterdam

Ombudsman

Ben je niet tevreden over de afhandeling van de klacht? Dan is er een landelijke instantie die gespecialiseerd is in klachten die betrekking hebben op pensioenen: Ombudsman Pensioenen. Pas nadat je klacht is behandeld door de klachtencommissie van het pensioenfonds, kun je de Ombudsman benaderen. De Ombudsman kijkt grondig naar ons reglement en zal op basis daarvan beoordelen of de klacht gegrond is. Wanneer je het inhoudelijk niet eens bent met de pensioenregeling, kun je niet bij hem terecht. Neem in dat geval contact op met HP of de ondernemingsraad van HP.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 - 3499620
www.ombudsmanpensioenen.nl