De visitatiecommissie houdt het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de gaten. Elk jaar onderzoekt de visitatiecommissie het pensioenfonds.
 

Leden van de visitatiecommissie

De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke, externe leden.

  • Diana Horsmeier
  • Jan van Besouw
  • Pierre Akkermans